Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Spotkanie dla Seniorów

07.06.2018r.

Dział Pomocy Środowiskowej Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 7 czerwca 2018r. o godzinie 10.00 w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Lwowskiej 6, zorganizował Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Dzieci Seniorom".

Podczas spotkania dzieci z Przedszkola nr 13 przy ul. Okrzei 9 zaprezentowały dla Seniorów przedstawienie teatralne pod nazwą: „ Królewna Śmieszka” oraz „ Kopciuszek”. Wszyscy żywo reagowali na zaprezentowane spektakle, które wniosły dużą dawkę humoru. Po występie Seniorzy mogli obejrzeć zaprezentowaną literaturę. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci książek i albumów o Lublinie, a dzieci kolorowanki, balony i kredki.

Celem spotkania była integracja osób starszych oraz promowanie sposobów na kreatywne spędzania czasu wolnego. Działanie organizowane w ramach Lubelskich Dni Seniora.