Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

"Dziadkowe Mikołajki dla dzieci"

08.12.2018r.

W dniu 8 grudnia 2018r. w auli Kościoła przy ul. Gospodarczej o godz. 11 zostało zrealizowane działanie środowiskowe o charakterze międzypokoleniowym pn. "Dziadkowe Mikołajki dla dzieci".

W trakcie spotkania animatorki Pani Ania i Pani Marzena poprowadziły wspólną zabawę integracyjną dla seniorów i dzieci z dzielnicy Tatary, a Mikołaj przekazał dzieciom upominki. Po zakończonej zabawie na uczestników czekał poczęstunek w postaci pizzy. Frekwencja dopisała. Inicjatywa spotkała się z serdecznym odbiorem ze strony ze strony uczestników. Działanie zrealizowane było we współpracy z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR oraz Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów ul. Gospodarcza 7 w Lublinie.