Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

"Dziadkowe Mikoajki dla dzieci"

08.12.2018r.

W dniu 8 grudnia 2018r. w auli Kocioa przy ul. Gospodarczej o godz. 11 zostao zrealizowane dziaanie rodowiskowe o charakterze midzypokoleniowym pn. "Dziadkowe Mikoajki dla dzieci".

W trakcie spotkania animatorki Pani Ania i Pani Marzena poprowadziy wspln zabaw integracyjn dla seniorw i dzieci z dzielnicy Tatary, a Mikoaj przekaza dzieciom upominki. Po zakoczonej zabawie na uczestnikw czeka poczstunek w postaci pizzy. Frekwencja dopisaa. Inicjatywa spotkaa si z serdecznym odbiorem ze strony ze strony uczestnikw. Dziaanie zrealizowane byo we wsppracy z Sekcj Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR oraz Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorw ul. Gospodarcza 7 w Lublinie.