Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Komunikat w sprawie przyjmowania wnioskw o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osb usamodzielnianych opuszczajcych placwki i rodziny zastpcze

  • Wnioski o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki na rok szkolny 2018/2019 bd przyjmowane od dnia 1 wrzenia 2018r. wraz z aktualnym zawiadczeniem potwierdzajcym kontynuowanie nauki oraz ocen czstkow procesu usamodzielnienia
  • Pomoc na kontynuowanie nauki przysuguje od miesica zoenia wniosku wraz z wymagan dokumentacj
  • Wnioski mona skada osobicie (MOPR w Lublinie, ul. M. Koryznowej 2d II pitro, pok. 203, 216) lub za porednictwem poczty albo elektronicznej skrzynki podawczej.

Druki formularzy