Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze

  • Wnioski o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 września 2018r. wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym kontynuowanie nauki oraz oceną cząstkową procesu usamodzielnienia
  • Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • Wnioski można składać osobiście (MOPR w Lublinie, ul. M. Koryznowej 2d II piętro, pok. 203, 216) lub za pośrednictwem poczty albo elektronicznej skrzynki podawczej.

Druki formularzy