Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Wspólne ubieranie choinki i kolędowanie

13.12.2018r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Filia Nr 3 ul. Mieszka I 4 w dniu 13.12.2018r. zorganizowała inicjatywę służącą integracji społeczności lokalnej jaką było wspólne ubieranie bożonarodzeniowego drzewka, na placu przy fontannie na osiedlu im. A. Mickiewicza LSM.

Spotkanie umilało wszystkim śpiewanie kolęd i pastorałek przez dzieci z Przedszkoli Nr 33, 36, 47 i Przedszkola Prywatnego „Martynka”w Lublinie oraz uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Uczestnicy spotkania przystrajali choinkę własnoręcznie przygotowywanymi ozdobami, dzielili się opłatkiem. Wszyscy obecni mieli również zapewniony świąteczny poczęstunek.

Powyższa inicjatywa miała na celu podtrzymywanie tradycji i więzi w lokalnej społeczności.

Składamy gorące podziękowania licznie przybyłym mieszkańcom dzielnicy, seniorom, młodzieży i dzieciom za ich udział w spotkaniu. Cieszymy się, że zechcieli spędzić swój czas wspólnie z nami.