Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Wsplne ubieranie choinki i koldowanie

13.12.2018r.

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, Filia Nr 3 ul. Mieszka I 4 w dniu 13.12.2018r. zorganizowaa inicjatyw suc integracji spoecznoci lokalnej jak byo wsplne ubieranie boonarodzeniowego drzewka, na placu przy fontannie na osiedlu im. A. Mickiewicza LSM.

Spotkanie umilao wszystkim piewanie kold i pastoraek przez dzieci z Przedszkoli Nr 33, 36, 47 i Przedszkola Prywatnego Martynkaw Lublinie oraz uczniw z Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 5. Uczestnicy spotkania przystrajali choink wasnorcznie przygotowywanymi ozdobami, dzielili si opatkiem. Wszyscy obecni mieli rwnie zapewniony witeczny poczstunek.

Powysza inicjatywa miaa na celu podtrzymywanie tradycji i wizi w lokalnej spoecznoci.

Skadamy gorce podzikowania licznie przybyym mieszkacom dzielnicy, seniorom, modziey i dzieciom za ich udzia w spotkaniu. Cieszymy si, e zechcieli spdzi swj czas wsplnie z nami.