Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Bank usług środowiskowych
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 19 września 2018r.

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie Pion świadczeń socjalnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017r. wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) można składać w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Uwaga: Obowiązują nowe formularze wniosków

Wnioski na:

  • świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenie wychowawcze (500+)

przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r. w siedzibie MOPR Lublin ul. Zemborzycka 88-92.

Formularze wniosków będą dostępne na stronie internetowej MOPR Lublin od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą:

  • empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS,
  • ePUAP,
  • bankowość elektroniczna
    lub za pośrednictwem poczty.

świadczenie wychowawcze (500+) - adresy punktów przyjmowania wniosków

Uwaga:
Biura Obsługi Mieszkańców będą przyjmować wnioski na świadczenia wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017r. do 29 września 2017r.