Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 14 listopada 2018r.

Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Barwy Jesieni"

16.10.2017r.

Filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 16 października 2017 roku, w godzinach od 17.15 do 20.00 zorganizowała Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Barwy Jesieni", które odbyło się w Barze Kaprys przy ul. Lwowska 6.
Do udziału w spotkaniu zostało zaproszonych 31 Seniorów objętych pomocą tutejszej Filii.
Celem głównym wydarzenia była integracja osób starszych poprzez ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego. Spotkanie poprowadziły wodzirejki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Lublinie. Utalentowane wychowanki Ośrodka zaprezentowały występy wokalny. Następnie miały miejsce wspólne tańce przy muzyce, przyśpiewki i zabawy przy stole oraz ciepły i słodki poczęstunek. Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom zostały wręczone podziękowania w formie dyplomów.