Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Bal Jesienny dla Seniorw

18.10.2018r.

Dzia Pomocy rodowiskowej Filii nr 1 Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 18 padziernika 2018 roku w godzinach od 17.30 do 20.30 zorganizowa Spotkanie dla Seniorw pod nazw "Barwy Jesieni". Spotkanie odbyo si w Barze Kaprys przy ul. Lwowskiej 6.

Celem gwnym imprezy bya integracja osb starszych, ukazanie sposobw spdzania czasu wolnego.

Spotkanie poprowadzili wodzireje, ktrzy zabawiali obecnych goci zespoowymi tacami, zabawami i wsplnym piewaniem. W trakcie spotkania wystpi take Amatorski Teatr Towarzyski dziaajcy przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Owiatowym "Wglin Pnocny", ktry zaprezentowa arty sceniczne A. Czechowa "Narzeczony i ojczulek" i "Zoczyca". Podczas spotkania dla wszystkich uczestnikw zapewniony by ciepy poczstunek oraz tort.

Zabawa bya bardzo udana!

Dzikujemy animatorom sztuki za kreatywne spdzanie czasu, aktorom za doznania artystyczne i szampask atmosfer. Dzikujemy uczestnikom za aktywny udzia.

Zapraszamy za rok!