Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 10 grudnia 2018r.

Bal Jesienny dla Seniorów

18.10.2018r.

Dział Pomocy Środowiskowej Filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w dniu 18 października 2018 roku w godzinach od 17.30 do 20.30 zorganizował Spotkanie dla Seniorów pod nazwą "Barwy Jesieni". Spotkanie odbyło się w Barze Kaprys przy ul. Lwowskiej 6.

Celem głównym imprezy była integracja osób starszych, ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego.

Spotkanie poprowadzili wodzireje, którzy zabawiali obecnych gości zespołowymi tańcami, zabawami i wspólnym śpiewaniem. W trakcie spotkania wystąpił także Amatorski Teatr Towarzyski działający przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym "Węglin Północny", który zaprezentował żarty sceniczne A. Czechowa "Narzeczony i ojczulek" i "Złoczyńca". Podczas spotkania dla wszystkich uczestników zapewniony był ciepły poczęstunek oraz tort.

Zabawa była bardzo udana!

Dziękujemy animatorom sztuki za kreatywne spędzanie czasu, aktorom za doznania artystyczne i szampańską atmosferę. Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział.

Zapraszamy za rok!