Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
sprawozdanie ze strategii
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
środa, 21 lutego 2018r.

Koncert wokalno-taneczny pn. "Barwy jesieni"

20.10.2017r.

W dniu 20 października 2017r. pracownicy Filii Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy współpracy z Dzielnicowym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zorganizowali Koncert wokalno-taneczny pn. "Barwy jesieni".

Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów" przy ul. Kiepury 5a w Lublinie. Było skierowane do seniorów, dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.

Wydarzenie zostało uświetnione występami artystów z Centrum Usług Socjalnych Nr 4 w Lublinie w spektaklu pt. "Wesołe jest życie staruszka", solistów: Pani Bożeny Korżan, Pana Mieczysława Syroki oraz grupy tanecznej "STEP-UP". Wiersze recytowała Pani Zuzanna Flis. Gościnnie wystąpili także znakomici lubelscy muzycy: Pani Mariola Zagojska (sopran), Pani Agnieszka Schulz-Brzyska (fortepian) i Pani Magdalena Maciąg (skrzypce).

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację powyższego przedsięwzięcia składamy serdeczne podziękowania.