Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019r. został poszerzony katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 14 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.