Kolejny nabór wniosków w programie "Zajęcia klubowe w WTZ"

Uprzejmie informujemy, że w terminie od dnia 27 maja 2019r. do dnia 14 czerwca 2019r. odbędzie się druga tura naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Dofinansowanie mogą uzyskać Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, które nie uruchomiły dotychczas zajęć klubowych, jak i Podmioty, które planują zwiększenie liczby beneficjentów w dotychczas prowadzonych klubach. Dofinansowanie będzie dotyczyć zajęć realizowanych w okresie od dnia 1 sierpnia 2019r. do dnia 31 stycznia 2020r.

Zapraszamy Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
ul. Diamentowa 2.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 81 466 53 96.