Oferta studiów stacjonarnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Uprzejmie informujemy, że Instytut Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w roku akademickim 2019/2020, zaprasza na następujące, BEZPŁATNE, kierunki studiów:

  • studia licencjackie na kierunku PRACA SOCJALNA (stacjonarne, I stopnia);
  • studia stacjonarne II stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA, m.in. z możliwością uzyskania certyfikatów z zakresu mediacji.

Szczegółowe informacje:
Instytut Socjologii KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
te. 81 445 33 55
instytut.socjologii@kul.pl
www.kul.pl