VII Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 14 czerwca 2019r. trwają VII Lubelskie Dni Promujące Zdrowie. Akcja ta organizowana jest przez Urząd Miasta Lublin przy współpracy z Uniwerystetem Medycznym w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach oraz bezpłatnych badaniach i konsultacjach w zakresie profilaktyki zdrowotnej.