100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną, obchodzącą aktualnie setne urodziny. Przez cały okres swej działalności organizacja wspierała polskie społeczeństwo niosąc bezinteresowną pomoc. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest bowiem zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności. Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża to wspaniała odpowiedź wrażliwych ludzi na potrzeby społeczne.

Z okazji tak pięknego jubileuszu pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje oraz podziękowania za wieloletnią współpracę i olbrzymie zaangażowanie w niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Życzymy kolejnych wielu lat tak pięknej działalności humanitarnej i wypełniania jakże ważnej misji.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie