Światowy Dzień Praw Osób Starszych

15 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Praw Osób Starszych, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) i Światowej Organizacji Zdrowia.

Dzień ten poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbywanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie.

Celem akcji Światowego Dnia Praw Osób Starszych jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwrócenie uwagi na problem pozbawiania godności i należytego szacunku ze względu na wiek.

Z tej okazji przypominamy, że lubelscy seniorzy w przypadku problemów, trudności życiowych, poczucia niepokoju i zagubienia mogą korzystać z telewsparcia - czyli usługi Tele 60+.