Komunikat 300+

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2019r. ponownie można składać wnioski w ramach rządowego programu Dobry start i skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dzieci do ukończenia 20 roku życia ( w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia), niezależnie od dochodów rodziny.

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie - od 1 lipca do 30 listopada (za pomocą bankowości elektronicznej i za pośrednictwem portalu Emp@tia)
 • tradycyjnie (papierowo) - od 1 sierpnia do 30 listopada

warningWażne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

Jeżeli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej można pobrać formularz wniosku i złożyć od 1 sierpnia 2019 r. w jednym z poniższych punktów:

 • MOPR w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D
 • MOPR w Lublinie Filia Nr 1, ul. Lubartowska 6-8
 • MOPR w Lublinie Filia Nr 2, ul. Hutnicza 1A
 • MOPR w Lublinie Filia Nr 3, ul. Mieszka I 4
 • MOPR w Lublinie Filia Nr 4, ul. Kompozytorów Polskich 8
 • MOPR w Lublinie Filia Nr 5, ul. Nałkowskich 114
 • MOPR w Lublinie Wydział Świadczeń Socjalnych, ul. Zemborzycka 88-92
 • Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Wieniawska 14
 • Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Filaretów 44
 • Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Franciszka Kleeberga 12a
 • Biuro Obsługi Mieszkańców UM Lublin, ul. Szaserów 13-15

Można również wniosek wysłać za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
20-445 Lublin
ul. Zemborzycka 88-92

Akty prawne regulujące ww. świadczenie: uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M. P. poz.514) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz.1061).