Informacja dla osób opuszczających jednostki penitencjarne oraz ich najbliższych

Informacja o możliwości skorzystania ze środków dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości pt.: "Pomoc postpenitencjarna dla byłych więźniów i ich najbliższych w województwie lubelskim", współfinansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie:

  1. opłacenia wynajmu stancji (po opuszczeniu zakładu karnego/aresztu śledczego) na okres dwóch miesięcy - na łączną kwotę do 2000 zł,
  2. sfinansowania dowolnego szkolenia zawodowego - na kwotę około 3000 zł,
  3. udzielenia wsparcia rzeczowego w postaci zakupu ubrań i innych rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania - na kwotę około 500 zł.

Wsparcie kierowane jest głównie do osób opuszczających jednostki penitencjarne, które są bezdomne lub deklarują bezdomność, jak również do osób najbliższych osadzonych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc jest udzielana byłym więźniom w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zwolnienia z jednostki penitencjarnej. Wysokość udzielanej pomocy rozpatrywana jest indywidualnie i będzie realizowana w miarę dostępności środków do dnia 31 grudnia 2019r.

W celu uzyskania bliższych informacji oraz wsparcia należy nawiązać kontakt ze Stowarzyszeniem "POSTIS" z siedzibą w Lublinie, przy ul. Zana 3A (w dni robocze, w godz. 9.00-14.00), nr tel. 81 524 39 66, adres email: biuro@postis.pl.