"Pudełko życia" - wszystkie informacje w jednym miejscu

Przypominamy o stałej akcji prowadzonej na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami, samotnie zamieszkujących, realizowanej we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym - „Pudełko życia”. Jego celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i życia. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie w jednym miejscu – specjalnie do tego celu przygotowanym pudełku.

Zgodnie z założeniem pomysłodawców, miejscem na umieszczenie pudełka jest lodówka. Pudełko opatrzone jest specjalną naklejką z logo akcji, aby łatwo było je dostrzec i szybko wykorzystać zawarte w nim informacje o osobie potrzebującej pomocy.

W specjalnie przygotowanym pudełku znajduje się karta informacyjna wypełniona zgodnie z instrukcją, zawierająca numery telefonów lub adresy do najbliższych, których należy poinformować o pobycie w szpitalu, na co osoba choruje oraz jakie leki przyjmuje. Ważne mogą okazać się informacje, że w domu znajduje się kot lub pies i komu przekazać zwierzę pod opiekę podczas nieobecności właściciela.

Osoby zainteresowane otrzymują specjalne oznakowane pudełko wraz z kartą informacyjną, którą winny szczegółowo wypełnić oraz naklejkę na lodówkę, aby ratownicy medyczni wiedzieli, że tam mogą szukać informacji o pacjencie. Zarówno pudełko, jak i lodówka opatrzone są właściwym logo.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich seniorów i osób niepełnosprawnych, ale szczególnie do osób samotnie mieszkających.

Miejsca uzyskania informacji, pomocy przy wypełnianiu karty informacyjnej i wydawania pudełek:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Marii Koryznowej 2d
  • Filie MOPR (i sekcje pracy socjalnej MOPR) - Filia Nr 1 ul. Lubartowska 6-8, Filia Nr 2 ul. Hutnicza 1A, Filia Nr 3 ul. Mieszka I 4, Filia Nr 4 al. Kompozytorów Polskich 8, Filia Nr 5 ul. Nałkowskich 114
  • Zespół Ośrodków Wsparcia ul. Lwowska 28
  • Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 23