Informacja dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 1 października 2019 r. (podwyższenie kryterium dochodowego)

Przypominamy, że od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się z dniem 1 października 2019 r. i trwającego do dnia 30 września 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostało podniesione z kwoty 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie do kwoty 800 zł. Należy pamiętać, że rokiem bazowym, z którego będzie ustalany dochód wszystkich członków rodziny będzie rok 2018 (przy uwzględnieniu utraty i uzyskania dochodu zarówno w roku bazowym jak i po tym roku).

Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego można już składać zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.