Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki i rodziny zastępcze

  • Wnioski o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 2 września 2019 r. wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym kontynuowanie nauki oraz oceną cząstkową procesu usamodzielnienia
  • Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • Wnioski można składać osobiście (MOPR w Lublinie, ul. M. Koryznowej 2d II piętro, pok. 213, 216) lub za pośrednictwem poczty albo elektronicznej skrzynki podawczej.