Informacja

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lublinie uprzejmie informuje, iż w dniu 27 września 2019r., w godzinach 9.00-14.00, w siedzibie Zespołu przy ul. Głębokiej 11, przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie będą pełnić nieodpłatny dyżur dla osób doznających przemocy w rodzinie, w zakresie prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego.

Wszystkie osoby zainteresowane, doświadczające przemocy, zapraszamy do kontaktu w tym dniu z przedstawicielami Okręgowej Rady Adwokackiej, w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego przy ul. Głębokiej 11.

Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to kolejna, wspólna inicjatywa Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skierowana do Mieszkańców Miasta Lublin, których dotyka problem przemocy w rodzinie.