Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto to zostało ustanowione w dniu 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Jego głównym celem jest kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz propagowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie osobom w podeszłym wieku godnego życia.

To ważne święto seniorów jest dobrą okazją do podjęcia dyskusji na temat starzenia się społeczeństwa, szczególnej roli seniorów w społeczeństwie, istotnych potrzeb osób w podeszłym wieku, ułatwienia dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych życzymy wszystkim Seniorom, żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie