Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ"

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 15 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej do uczestnictwa w programie i składania wniosków w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, przy ul. Diamentowej 2.

Kolejna edycja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dotyczy dofinansowania zajęć klubowych w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 81 466 53 96