Europejski Dzień Seniora

W najbliższą niedzielę - 20 października bieżącego roku - przypada Europejski Dzień Seniora.

Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych w różnych sferach życia społecznego oraz na liczne działania służące zapewnieniu osobom w podeszłym wieku godnego życia.

To kolejne październikowe święto (1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych) jest również okazją do podkreślenia potencjału jaki tkwi w osobach starszych, zwłaszcza w zakresie doświadczenia i wiedzy.

Jak napisał św. Jan Paweł II w Liście do osób starszych: "Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego."

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składamy wszystkim lubelskim seniorom gorące życzenia zdrowia i wielu lat, wypełnionych radością i satysfakcją oraz szacunkiem i miłością najbliższych. Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego. Życzymy spełnienia wszystkich marzeń i zamierzeń, aby stale towarzyszył Państwu niegasnący zapał w ich realizacji, a w życiu osobistym dopisywały pomyślność i szczęście.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie