Pracownicy MOPR w Lublinie docenieni przez Ministerstwo

W dniu 24 października bieżącego roku w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie "Projekt socjalny dla rodziny".

Do przedmiotowego konkursu mogły zostać zgłoszone wszystkie projekty socjalne zrealizowane w latach 2016-2017, które zostały rozliczone do 31 grudnia 2018 r.
Nagrodzonych zostało 16 najwyżej ocenionych projektów, z kolei realizatorom kolejnych 9 wręczono wyróżnienia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród nagrodzonych były dwie nasze koleżanki Pani Barbara Wołosiuk oraz Pani Krystyna Urban, które otrzymały wyróżnienie za projekt "Zerwij ze współuzależnieniem - postaw na siebie".

Projekt skierowany był do kobiet współuzależnionych od alkoholu. Jego głównym celem było uzyskanie wzrostu poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz podniesienie samooceny uczestników projektu. Tym założeniom posłużyły proponowane zajęcia ze specjalistami z dziedziny uzależnień oraz utworzenie grupy wsparcia.

Z okazji tak doniosłego wyróżnienia składamy naszym koleżankom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Życzymy sił do dalszej, tak owocnej pracy, satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz wielu inspiracji do dalszego rozwoju.

Z podziękowaniami
Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie