Wsparcie dla osób opuszczających jednostki penitencjarne

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie POSTIS oferuje wsparcie osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w województwie lubelskim (zakłady karne/areszty śledcze) oraz osobom najbliższym osadzonych w jednostkach penitencjarnych w województwie lubelskim w zakresie:

  1. opłacenia wynajmu stancji, po opuszczeniu zakładu karnego/aresztu śledczego lub osadzeniu osoby najbliższej – przez okres dwóch miesięcy,
  2. uzyskania porady prawnej, psychologicznej i porady doradcy zawodowego,
  3. sfinansowania szkolenia zawodowego,
  4. udzielenia pomocy rzeczowej w postaci bonów na zakup żywności, biletów komunikacji miejskiej oraz leków,
  5. udzielenia wsparcia rzeczowego w postaci ubrań i innych rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Pomoc finansowana jest z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości (współfinansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości).

Szczegółowe informacje o warunkach udzielania wsparcia i wymaganych dokumentach można uzyskać pod adresem:

Stowarzyszenie POSTIS
ul. Zana 3A , 20-601 Lublin
e-mail: biuro@postis.pl
tel. 81 524 39 66