Wnioski w ramach programu "Aktywny Samorząd" w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku wnioski w ramach programu "Aktywny samorząd" będzie można składać już od 1 marca 2020 r. Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). System ten pozwala złożyć wniosek bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski w ramach programu można będzie również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami, w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 w pokoju 112 na I piętrze, w poniedziałki w godz. 8-17, od wtorku do piątku w godz. 8-15. Obowiązujące formularze zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakładce "Informacje dla osób niepełnosprawnych" po ich opracowaniu przez PFRON.