Szyjemy "Maseczki dla służb"

Dziękujemy za maseczki Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa z Cluny !!!

Życzymy szyjącym dużo zdrowia.