Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby

W ramach naszej akcji „Maseczki dla służb” uszyliśmy i rozdysponowaliśmy już ponad 2600 maseczek ochronnych.

Otrzymali je m.in.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straż Miejska, opiekunki pracujące w PCK, PKPS, Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, SPSK Nr 4 w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie, Ratownicy Medyczni.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za niezbędne do uszycia maseczek materiały, a w szczególności Pani Annie Lada.

Dziękujemy wszystkim szyjącym, a szyją dla nas: nasi pracownicy, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny, ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej, krawcowe z terenu Miasta Lublin i okolic Lublina, pracownicy ŚDS Roztocze, pracownicy Zespołu Szkół Odzieżowo – Włókienniczych, Dom Młodzieży SOS w Lublinie oraz wolontariuszki Akcji PDPZ.

Dziękujemy gorąco PDPZ za wspieranie naszej akcji "Maseczki dla służb" na swoim profilu facebook: @pomozdzieciomprzetrwaczime.