Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie

Z uwagi na stan epidemii występujący na terenie Polski oraz możliwość znacznego ograniczenia funkcjonowania placówek banku zalecamy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zmianę formy wypłaty - na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany).

Zgłoszenia zmiany formy wypłaty można dokonać:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego - jeżeli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;
  • za pośrednictwem pojemników umieszczonych w siedzibach MOPR Lublinie;
  • oraz w wyjątkowych sytuacjach, za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail), po dokonaniu telefonicznej weryfikacji przez pracownika merytorycznego MOPR.

Osobom składającym wnioski o pomoc finansową również zalecamy - jako formę wypłaty - przelew bankowy, na rachunek posiadany bądż wskazany.

Adresy i telefony siedzib MOPR w Lublinie Telefon E-mail
MOPR, ul. Koryznowej 2d 81 466 53 00 centrum@mopr.lublin.eu
Filia Nr 1 MOPR, ul. Lubartowska 6-8 81 466 54 00 filia1@mopr.lublin.eu
Filia Nr 2 MOPR, ul. Hutnicza 2 81 466 54 30 filia2@mopr.lublin.eu
Filia Nr 3 MOPR, ul. Mieszka I 4 81 466 54 70 filia3@mopr.lublin.eu
Filia Nr 4 MOPR, ul. Kompozytorów Polskich 8 81 466 55 00 filia4@mopr.lublin.eu
Filia Nr 5 MOPR, ul. Nałkowskich 114 81 466 55 2 filia5@mopr.lublin.eu
Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR, ul. Diamentowa 2 81 466 53 92 don@mopr.lublin.eu
Wydział świadczeń socjalnych MOPR, ul. Zemborzycka 88-92 81 466 53 50 sr@mopr.lublin.eu
Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej MOPR, ul. Poniatowskiego 4 81 466 55 98
81 466 55 99
poniatpz@mopr.lublin.eu