Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - obchodzony jest w Europie corocznie, w dniu 5 maja. Święto to zostało zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (z fr. Rendez-vous de la Dignité - Spotkanie z godnością).

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wyzwania, przed którymi stają na co dzień osoby z niepełnosprawnością, jak również sprzeciw wobec ich dyskryminacji w różnych wymiarach życia codziennego. W tym dniu podkreśla sie również rolę rodzin osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i specjalistów z nimi pracujących. Pokazuje sięzarówno ich potrzeby jak i możliwości. Obchody mają zatem na celu integrację międzyludzką i włączanie wszystkich osób z niepełnosprawnościami do aktywniejszego udziału w życiu społecznym.