Ostatnie wieści z "frontu maseczkowego"

W ramach akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie "Maseczki dla służb" wykonano łącznie ponad 17 500 maseczek ochronnych.

Ponad 7000 przekazano m. in. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straży Miejskiej, PCK, PKPS, Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, SPSK Nr 4 w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie, Ratowników Medycznych z Pogotowia Ratunkowego w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, lubelskich domów pomocy społecznej, lubelskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskiej Korporacji Komunikacyjnej, Hospicjum Dobrego Samarytanina, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Aktualnie maseczki szyte są na rzecz lubelskich Seniorów. Do chwili obecnej na potrzeby organizacji i podmiotów zrzeszających i wspierających seniorów przekazano łącznie 9 600 maseczek ochronnych.

Maseczki szyją pracownicy Ośrodka, Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych w Dysie, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, krawcowe z terenu Miasta Lublin i okolic Lublina, pracownicy ŚDS Roztocze, Dom Młodzieży SOS w Lublinie, wolontariuszki Akcji PDPZ, Superbabcie, Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego w Lublinie, Przedszkole Nr 35, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie.

Wszystkim zaangażowanym w naszą akcję pragniemy złożyć gorące podziękowania!!!!!