Wnioski o świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia wnioski o świadczenie dobry start (300+), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 będzie można składać również w formie tradycyjnej (papierowej).

Z uwagi na istniejące zagrożenie koronawirusem liczba przyjmowanych interesantów w Wydziale świadczeń socjalnych przy ul. Zemborzyckiej 88-92 nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem pracowników realizujących zadania obsługi). Osoby przyjmowane w Wydziale świadczeń socjalnych MOPR w Lublinie winny mieć zakryte usta i nos oraz mają obowiązek dezynfekcji rąk przy użyciu preparatów udostępnianych przez MOPR w Lublinie.
Zachowanie powyższych wymogów sanitarnych, może powodować ewentualne niedogodności związane z oczekiwaniem na obsługę.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu Emp@tia, który umożliwia złożenie wniosku o świadczenie 300+, 500+, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, "becikowe", świadczenie rodzicielskie, świadczenie "za życiem" oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Informujemy również, że z powodu epidemii koronawirusa dogodną formą złożenia wniosków o świadczenia socjalne, pism, podań i uzupełnienia dokumentów do wniosków oraz innych dokumentów jest dostarczenie ich:

 • do urny (pojemnik na korespondencję) zlokalizowanej w budynku Wydziału świadczeń socjalnych przy ul. Zemborzyckiej 88-92;
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Wydział świadczeń socjalnych
  ul. Zemborzycka 88-92
  20-445 Lublin;
 • lub przez platformę ePUAP.

Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku nie będą funkcjonowały dodatkowe punkty przyjmowania wniosków, zlokalizowane w Filiach MOPR w Lublinie oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.
Wnioski o świadczenia socjalne przyjmowane są wyłącznie w siedzibie Wydziału świadczeń socjalnych MOPR w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 88-92.