Komunikat w sprawie wydawania zaświadczeń do Lubelskiej Karty Miejskiej

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lublina, że wniosek o wydanie zaświadczenia do Lubelskiej Karty Miejskiej (potwierdzający korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie) można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie w następujących formach:

 1. listownie za pośrednictwem operatora pocztowego,
 2. do pojemników na korespondencję zlokalizowanych przy siedzibach Ośrodka,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP,
 4. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie – centrum@mopr.lublin.eu,
  • Wydział Świadczeń Socjalnych MOPR - sr@mopr.lublin.eu
  • Filia Nr 1 MOPR – filia1@mopr.lublin.eu,
  • Filia Nr 2 MOPR - filia2@mopr.lublin.eu,
  • Filia Nr 3 MOPR - filia3@mopr.lublin.eu,
  • Filia Nr 4 MOPR - filia4@mopr.lublin.eu,
  • Filia Nr 5 MOPR – filia5@mopr.lublin.eu,
  • Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej MOPR- poniatpz@mopr.lublin.eu

Prośba powinna zawierać dane: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.

Zaświadczenie zostanie Państwu odesłane za pośrednictwem operatora pocztowego – zwykłą przesyłką.