Komunikat o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków o pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych - uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Zarządu PFRON Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie może przywrócić osobom, które utraciły możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, termin związany ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Zgodnie z dotychczasowymi założeniami programu wnioski o pomoc finansową w ramach Modułu III były przyjmowane do dnia 16 listopada 2020 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Osoby, które są zainteresowane przywróceniem terminu, winny złożyć podanie o przywrócenie terminu wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie elektronicznie przez platformę System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl), pocztą tradycyjną na adres ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, lub do pojemnika na korespondencję wystawionego w siedzibie Działu. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 466 53 97 oraz 81 466 53 96.

Przypominamy, że wsparcie w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przysługuje osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.