Nowe opaski życia dla lubelskich seniorów

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. w Mieście Lublin kontynuowany będzie program "SOS dla Seniora" oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Dzięki programowi lubelscy seniorzy już od dwóch lat mogą korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w:

  • przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki,
  • miernik tętna,
  • czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • wskaźnik poziomu ładowania baterii.

Nowa rekrutacja rozpoczyna się 4 stycznia i potrwa do 18 stycznia 2021 r. lub do wyczerpania miejsc. Ze względów bezpieczeństwa, rekrutacja odbędzie się drogą telefoniczną lub internetową. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić trzy kryteria:

  1. mieć co najmniej 60 lat życia, a w szczególnych przypadkach warunkowanych stanem zdrowia, z opaski może skorzystać osoba poniżej 60 roku życia;
  2. być mieszkańcem Miasta Lublin;
  3. wyrazić zgodę na udział w zadaniu, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas rekrutacji i realizacji usługi teleopieki.

Zgłoszenia osób zainteresowanych otrzymaniem opaski w ramach świadczonej teleopieki oraz spełniających powyższe kryteria przyjmowane są:

  • pod numerami telefonów: 81 466 55 60, 81 466 55 61, 539 867 637, 539 867 635, 880 523 421 - w godz. 7.00-15.00.
  • mailowo na adres: sosdlaseniora@zow.lublin.eu.

Usługa teleopieki jest całkowicie bezpłatna. Wszystkie koszty pokrywa Miasto Lublin, a bezpośrednim realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie z siedzibą przy ul. Lwowskiej 28.

Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2022 roku. W nowej edycji może wziąć udział 400 seniorów.