Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem zadzwoń:

  • infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.
    Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.