Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) - ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami. Święto jest również okazją do zwiększenia świadomości społecznej o korzyściach płynących z włączenia osób niepełnosprawnych w każdy wymiar życia: polityczny, społeczny, gospodarczy oraz kulturalny.

Z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych życzymy mieszkańcom Lublina z niepełnosprawnościami, ich bliskim i opiekunom przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia marzeń oraz siły i motywacji do przełamywania barier w podejmowaniu różnych aktywności, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i społecznym.

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie