Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie w Lublinie

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że Miasto Lublin przystąpiło do realizacji programów "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla absolwenta".

Program "Dostępne mieszkanie" dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania - na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program "Mieszkanie dla absolwenta" dotyczy zapewnienia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie do 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie są rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl), zatem Beneficjent programu musi posiadać Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany.

Wnioski w ramach programu "Dostępne mieszkanie" można składać do dnia 31 grudnia 2024 r. natomiast wnioski w ramach programu "Mieszkanie dla absolwenta" do dnia 31 grudnia 2023 r.

Treść programu oraz innych dokumentów związanych z realizacją programu umieszczone są na witrynie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/