Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony przez ONZ w 1990 roku. Obchody te mają na celu podkreślać rolę seniorów w społeczeństwie i rozpropagowywać działania zapewniające im godne życie. Dzień ten również ma za zadanie promować walkę z dyskryminacją osób w wieku senioralnym, zapewnienie im odpowiedniej opieki zdrowotnej i udziału w rozwoju kulturalnym oraz ekonomicznym społeczeństwa.

W Dniu Osób Starszych, życzymy wszystkim lubelskim seniorom przede wszystkim dużo zdrowia, energii, jak również optymizmu i pogody ducha

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie