Ważne zmiany w dodatku węglowym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada bieżącego roku weszły w życie istotne zmiany w dotychczasowych zasadach przyznawania dodatku węglowego. Zgodnie z nowelizacją przepisów kilka rodzin mieszkających w odrębnych lokalach pod jednym adresem może otrzymać kilka dodatków węglowych, a nie jak dotychczas jedno świadczenie.

Nowe przepisy ograniczają zatem stosowanie zasady "jeden dodatek węglowy na jeden adres" w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy lub jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców.

warning Ważne! Termin na składanie wniosków o dodatek węglowy mija w dniu 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki uzyskania dodatku węglowego w oparciu o znowelizowane przepisy znajdują się w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.