Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada przypada święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej, zaangażowanych we wsparcie osób i rodzin przeżywających trudności życiowe. To dzień przypominający, że wśród nas są osoby słabsze potrzebujące empatii, zrozumienia i pomocy.

Bieżący rok przyniósł nam tragiczną rzeczywistość wojny w Ukrainie i konieczność wsparcia uchodźców wojennych. Jesteśmy jednak stale gotowi do działania w tak trudnych okolicznościach i otwarci na nowe zadania.

Z okazji święta pracowników socjalnych składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom z całej Polski, wykonującym zadania w instytucjach i organizacjach pomocowych, aby nigdy nie zabrakło Wam sił w podnoszeniu ludzi na duchu i pomaganiu w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości, niezwykle potrzebnych w tej trudnej pracy, a także satysfakcji, poczucia spełnienia każdego dnia i radości w życiu osobistym.

Dyrektor i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie