Komunikat o doręczaniu korespondencji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku zmieniła się liczba punktów odbioru awizowanej korespondencji, wysyłanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Obecnie odbiór awizowanych przesyłek możliwy jest w 8 punktach odbioru zlokalizowanych na terenie miasta Lublin pod następującymi adresami:

  1. ul. Kalinowszczyzna 26
  2. ul. Romera 37 lok. 2
  3. ul. Lubartowska 74
  4. ul. Koralowa 10u/3
  5. ul. Jantarowa 5
  6. ul. Droga Męczenników Majdanka 53
  7. ul. Legendy 2
  8. ul. Konrada Wallenroda 13

zgodnie ze wskazaniem na awizo.

Jednocześnie informujemy, że niesamodzielni mieszkańcy w wieku senioralnym oraz osoby z niepełnosprawnościami, mające trudności w przemieszczaniu się mogą kontaktować się z Oddziałem Speedmail, pod numerem telefonu wskazanym na awizo i umówić powtórne doręczenie do miejsca zamieszkania.