Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Spotkanie z okazji Midzynarodowego Dnia Seniora

30.10.2018r.

Miejski Orodek Pomocy Rodzinie, Filia Nr 3 ul. Mieszka I 4 w dniu 30.10.2018r. zorganizowaa spotkanie z okazji obchodw Midzynarodowego Dnia Seniora, ktre odbyo si w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie.

Celem spotkania bya integracja spoecznoci lokalnej, w tym seniorw.

Spotkanie umiliy swoimi wystpami dzieci z Przedszkoli Nr 33, 36, 47 w Lublinie, modzie z Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 5 oraz Zesp Wokalny PASJONATTA.

Wszyscy uczestnicy imprezy mieli zapewniony poczstunek oraz wzili udzia w zabawie tanecznnej prowadzonej przez dideja.

Skadamy gorce podzikowania licznie przybyym Seniorom za ich udzia w spotkaniu. Cieszymy si, e zechcieli spdzi swj czas wsplnie z nami.