Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Sami dla siebie
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
niedziela, 19 sierpnia 2018r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

Apel do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych
o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Lista placówek zapewniających wsparcie i schronienie osobom bezdomnym na terenie Miasta Lublin

Nazwa placówki i adres Telefon/e-mail Do kogo kierowana usługa* Liczba wolnych miejsc Dodatkowe usługi socjalne
Ośrodek wsparcia w formie schroniska dla samotnych matek z dziećmi oraz bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3
20-301 Lublinplacówka całodobowa
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
K 4 - w schronisku
23 - dla samotnych matek
nocleg, pomoc specjalistów, pomoc rzeczowa, posiłek interwencyjny w dniu przyjęcia
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
tel. 81 745 09 03
sosprzemoc@.wp.pl
K 13 nocleg, pomoc rzeczowa
Specjalistyczny Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Chmielewskiego 9
20-620 Lublinplacówka całodobowa
tel. 81 525 42 08 K i M - schronienie, pomoc specjalistów, posiłek interwencyjny, pomoc rzeczowa, stały dozór, odpowiednio zabezpieczone pomieszczenia w celu odseparowania od sprawcy
Ośrodek Wsparcia dla osób bezdomnych - schronisko
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublinplacówka całodobowa
tel. 81 532 75 38
bractwo@albert.lublin.pl
M 4 nocleg, posiłek 3 razy dziennie, w tym 1 gorący, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów
Sezonowa Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
tel. 81 532 75 38
bractwo@albert.lublin.pl
M 7 nocleg, posiłek 2 razy dziennie(pon.-pt.) w weekendy posiłek 3 razy dziennie (weekendy i święta), pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów
Sezonowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel. 81 743 91 11
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 18 nocleg, posiłek 2 razy dziennie, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów
Sezonowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 5 nocleg, pomoc specjalistów, pomoc rzeczowa, posiłek 2 razy dziennie
Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 8
20-406 Lublinplacówka czynna od godz. 18.00 do 8.00
tel. 81 534 76 20
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 1 nocleg, pomoc specjalistów, pomoc rzeczowa, posiłek interwencyjny w dniu przyjęcia
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublinplacówka całodobowa
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 1 nocleg, posiłek 3 razy dziennie, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów, 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 10
20-406 Lublinplacówka całodobowa
tel. 81 524 40 90
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 20 nocleg, posiłek 3 razy dziennie, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów, świadczenie usług opiekuńczych
Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych
ul. Młyńska 18
20-406 Lublinplacówka czynna od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00
tel. 81 466 55 43
dow@mopr.lublin.pl
K i M - praca socjalna, utrzymanie higieny ciała i odzieży, doradztwo pracownika socjalnego, wsparcie
* K - kobiety, M - mężczyźni
data aktualizacji: 30.03.2018r.

Instytucje publiczne świadczące pomoc osobom potrzebującym - starszym, samotnym i bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
MOPR Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Koryznowej 2d forma pomocy:
porada
81 466 53 31
81 466 53 32
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 1 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Lubartowska 6-8 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 2 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Hutnicza 1A forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 34
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 3 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Mieszka I - 4 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 4 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Kompozytorów Pol. 8 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 55 10
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 5 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Nałkowskich 114 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 55 24
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dzienny Ośrodek Wsparcia
dla Bezdomnych
ul. Młyńska 18 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa,
usługi sanitarno-higieniczne, posiłek
81 466 55 43
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A forma pomocy:
porada

całodobowy telefon zaufania »
81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
81 534 60 60
Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a forma pomocy:
interwencja
81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Północna 3 forma pomocy:
interwencja
81 535 43 05