Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

Apel do mieszkacw Lublina o zwrcenie szczeglnej uwagi na los osb samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujcych pomocy w okresie jesienno-zimowym.

Nie bdmy obojtni na los drugiego czowieka.
Kad informacj przekamy subom spoecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych
o tych ktrych nie znamy a wydaje nam si, e potrzebuj pomocy.

Istotne jest zwrcenie uwagi na osoby przebywajce na klatkach schodowych, w okolicach dworcw, ogrdkw dziakowych, wzw ciepowniczych. Apelujemy do wszystkich, zarwno mieszkacw jak i rnych sub. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego czowieka pozwoli odpowiednim subom na czas przyj z pomoc.

Lista placwek zapewniajcych wsparcie i schronienie osobom bezdomnym na terenie Miasta Lublin

Nazwa placwki i adres Telefon/e-mail Do kogo kierowana usuga* Liczba wolnych miejsc Dodatkowe usugi socjalne
Schronisko dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3
20-301 Lublin
placwka caodobowa, caoroczna
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
K 5 udzielenie schronienia, pomoc specjalistw, posiek interwencyjny, rodki higieny osobistej, pomoc rzeczowa
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10-30.04
tel. 81 745 09 03
soslublin@wp.pl
K 8 udzielenie schronienia, gorcy napj, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Dom dla matek z maoletnimi dziemi i kobiet w ciy mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
placwka caodobowa, caoroczna
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
K 6 udzielenie schronienia, pomoc specjalistw, posiek interwencyjny, rodki higieny osobistej, pomoc rzeczowa
Specjalistyczny Orodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Chmielewskiego 9
20-620 Lublin
placwka caodobowa
tel. 81 525 42 08 K i M - schronienie, pomoc specjalistw, posiek interwencyjny, pomoc rzeczowa, stay dozr, odpowiednio zabezpieczone pomieszczenia w celu odseparowania od sprawcy
Schronisko dla bezdomnych mczyzn - mieszkacw Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
placwka caodobowa, caoroczna
tel. 81 532 75 38
bractwo@albert.lublin.pl
M 4 udzielenie schronienia, 3 posiki dziennie, pomoc specjalistw, pomoc w zaatwianiu spraw urzdowych oraz aktywizacja zawodowa
Ogrzewalnia dla bezdomnych mczyzn - mieszkacw Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10 - 30.04
tel. 81 532 75 38
bractwo@albert.lublin.pl
M 15 pomoc w formie schronienia, gorcy napj, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Ogrzewalnia dla bezdomnych mczyzn - mieszkacw Miasta Lublin
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10-30.04
tel. 81 743 91 11
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 8 pomoc w formie schronienia, gorcy napj, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Ogrzewalnia dla bezdomnych mczyzn - mieszkacw Miasta Lublin
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10-30.04
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 1 pomoc w formie schronienia, gorcy napj, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Caoroczna noclegownia dla bezdomnych mczyzn - mieszkacw Miasta Lublin
ul. Myska 8
20-406 Lublin
18.00-8.00 - placwka caoroczna
tel. 81 534 76 20
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 1 posiek interwencyjny, usugi higieniczne, wymiana odziey, pomoc specjalistw
Schronisko dla bezdomnych mczyzn - mieszkacw Miasta Lublin
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
placwka caodobowa, caoroczna
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 7 udzielenie schronienia, pomoc specjalistw, 3 posiki dziennie, pomoc rzeczowa
Schronisko z usugami opiekuczymi dla bezdomnych mczyzn
ul. Myska 10
20-406 Lublin
placwka caodobowa, caoroczna
tel. 81 524 40 90
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 1 usugi opiekucze, 3 posiki dziennie, pomoc w karmieniu i wykonywaniu czynnoci higienicznych, wymiana odziey, pomoc w korzystaniu ze wiadcze zdrowotnych, przysugujcych na podstawie odrbnych przepisw oraz pomoc w wykupieniu lekarstw, grupy wsparcia
Orodek dla osb bezdomnych
ul. Prymasa Wyszyskiego 2
20-950 Lublin
okres 01.01-31.03 i 1.11-31.12:
7 dni w tyg. - godz. 9.00-17.00
okres 01.04-31.10:
5 dni w tyg. - godz. 9.00-15.00
tel. 81 532 95 71
lublin@caritas.pl
K i M - zajcia witelicowe, spotkania oklolicznociowe, zaplecze higieniczno-pralnicze oraz kuchenne, porady specjalistw
* K - kobiety, M - mczyni
data aktualizacji: 29.03.2019r.

Instytucje publiczne wiadczce pomoc osobom potrzebujcym - starszym, samotnym i bezdomnym

MOPR Lublin
Dzia Pomocy rodowiskowej
ul. Koryznowej 2d forma pomocy:
porada
81 466 53 31
81 466 53 32
MOPR Lublin
Filia 1 Dzia Pomocy rodowiskowej
ul. Lubartowska 6-8 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 03
MOPR Lublin
Filia 2 Dzia Pomocy rodowiskowej
ul. Hutnicza 1A forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 34
MOPR Lublin
Filia 3 Dzia Pomocy rodowiskowej
ul. Mieszka I - 4 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 80
MOPR Lublin
Filia 4 Dzia Pomocy rodowiskowej
ul. Kompozytorw Pol. 8 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 55 10
MOPR Lublin
Filia 5 Dzia Pomocy rodowiskowej
ul. Nakowskich 114 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 55 24
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A forma pomocy:
porada

caodobowy telefon zaufania »
81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
81 534 60 60
Stra Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a forma pomocy:
interwencja
81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Pnocna 3 forma pomocy:
interwencja
81 535 43 05