Apel do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych i potrzebujących wsparcia w okresie jesienno-zimowym

W związku z okresem jesienno-zimowym prosimy o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w szczególności na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, w węzłach ciepłowniczych lub pustostanach należy przekazywać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie lub Straży Miejskiej w Lublinie.

Poniżej zamieszczamy aktualny wykaz placówek świadczących pomoc na rzecz osób bezdomnych, wraz z listą oferowanych miejsc schronienia, a także wykaz adresów i telefonów placówek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w których można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania wsparcia.

Informacje dotyczące placówek zapewniających wsparcie i schronienie osobom bezdomnym - aktualizowane są na bieżąco przez Dział ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie

Placówki zapewniające wsparcie i schronienie osobom bezdomnym (liczba miejsc - stan na dzień: 31.01.2023)

Nazwa placówki i adres Telefon Liczba wolnych miejsc
Schronisko dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3
81 748 52 10 13
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A
81 745 09 03 9
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A
81 748 52 10 6
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32
81 532 75 38 6
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32
81 532 75 38 1
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Abramowicka 2F
81 743 91 11 0
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Garbarska 17
81 745 34 70 0
Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Młyńska 8
81 534 76 20 4
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Garbarska 17
81 745 34 70 7
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 10
81 524 40 90 3

Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych prowadzony przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2, tel. 81 532 95 71
W Ośrodku przewidzianych jest 30 miejsc z możliwością zwiększenia. Ośrodek funkcjonuje 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 17.00 (od 1 kwietnia do 31 października 5 dni w tygodniu od 9.00 do 15.00) zapewnia możliwość pobytu w ogrzewanych pomieszczeniach wraz ze spożyciem ciepłego posiłku, umożliwia skorzystanie z łaźni, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno–higienicznych.

Kuchnia społeczna św. Brata Alberta prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, ul. Zielona 3

Instytucje publiczne udzielające pomocy

Nazwa instytucji Adres Forma pomocy Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. pomocy środowiskowej
ul. Marii Koryznowej 2d porada 81 466 53 31
81 466 53 32
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 1 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Lubartowska 6-8 porada, pomoc finansowa 81 466 54 03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 2 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Hutnicza 1A porada, pomoc finansowa 81 466 54 34
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 3 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Mieszka I - 4 porada, pomoc finansowa 81 466 54 80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 4 Dział Pomocy Środowiskowej
al. Kompozytorów Pol. 8 porada, pomoc finansowa 81 466 55 11
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 5 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Nałkowskich 114 porada, pomoc finansowa 81 466 55 24
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A porada


całodobowy telefon zaufania »
81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
733 588 900
Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a interwencja 81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Północna 3 interwencja 47 811 41 64