Pomoc osobom bezdomnym, starszym i niepełnosprawnym

Apelujemy do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych oraz wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym. Pogarszające się warunki atmosferyczne i spadki temperatur niosą ze sobą realne zagrożenie dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku osób nie dysponujących właściwymi warunkami mieszkaniowymi.

Nie bądźmy obojętni na problemy drugiego człowieka

Istotne jest zwrócenie uwagi w szczególności na osoby przebywające na klatkach schodowych, w pustostanach, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych, jak również na osoby samotne, mające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli na czas przyjść z pomocą i uratować ludzkie życie. Nasz apel nabiera szczególnego znaczenia w tym roku, kiedy to zmagamy się dodatkowo z epidemią koronawirusa.

Prosimy aby każdą informację o osobach potrzebujących pomocy przekazywać właściwym służbom:

  • 81 466 53 00 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,
  • 986 - Straż Miejska,
  • 997 - Policja.

Dane teleadresowe placówek zapewniających wsparcie i schronienie osobom bezdomnym oraz instytucji publicznych udzielających pomocy

Placówki zapewniające wsparcie i schronienie osobom bezdomnym

Nazwa placówki i adres Telefon/e-mail Do kogo kierowana usługa Dodatkowe usługi socjalne
Schronisko dla bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3,
20-301 Lublin
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
bezdomne kobiety udzielenie schronienia - w tym kuchnia, łazienka, praca socjalna - aktywizacja, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, posiłki interwencyjne, odzież, praca opiekuna
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
bezdomne kobiety udzielenie schronienia - nocleg, opiekun, wsparcie pracownika socjalnego, ciepły napój, odzież
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
samotne matki z dziećmi, kobiety w ciąży udzielenie schronienia - w tym kuchnia, łazienka, praca socjalna - aktywizacja, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, posiłki interwencyjne, odzież
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 532 75 38
schronisko@albert.lublin.pl
bezdomni mężczyźni udzielenie schronienia, 3 posiłki dziennie, środki higieniczne, pomoc rzeczowa (ubrania), wsparcie specjalistów, praca socjalna w tym prowadzenie zajęć wspierających w wychodzeniu z bezdomności
Ogrzewalnia
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
tel. 81 532 75 38
schronisko@albert.lublin.pl
bezdomni mężczyźni pomoc w formie schronienia, gorący napój oraz wyżywienie, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne, wsparcie przy załatwianiu ważnych spraw formalnych, urzędowych i zdrowotnych
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
tel. 81 743 91 11
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni zapewnienie schronienia, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, zapewnienie gorącego napoju i posiłku interwencyjnego, w razie potrzeby wymiana odzieży
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni zapewnienie schronienia, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, zapewnienie gorącego napoju i posiłku interwencyjnego, w razie potrzeby wymiana odzieży
Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 8
20-406 Lublin
tel. 81 534 76 20
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni zapewnienie schronienia, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, zapewnienie gorącego napoju i posiłku interwencyjnego, w razie potrzeby wymiana odzieży
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni całodobowy pobyt, gorący posiłek, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, pranie odzieży, zaopatrzenie w bieliznę i odzież, zapewnienie usług aktywizujących
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 10
20-406 Lublin
tel. 81 524 41 82
biuro@nadzieja.lublin.pl
bezdomni mężczyźni całodobowy pobyt, wyżywienie, zapewnienie zabiegów sanitarno-higienicznych, umożliwienie skorzystania z prysznica, w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu, pranie odzieży
Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych
al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
w okresie:
od 01.01 do 31.03 i od 01.11 do 31.12:
7 dni w tyg. - godz. od 9.00 do 17.00
w okresie:
od 01.04 do 31.10:
5 dni w tyg. - godz. od 9.00 do 15.00
tel. 81 532 20 12 wew. 366
lublin@caritas.pl
osoby bezdomne - mieszkańcy Miasta Lublin - kobiety i mężczyźni możliwość kąpieli, wymiany odzieży, wyprania i wysuszenia odzieży, ciepły posiłek i gorący napój, pomoc psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego, doradcy społecznego, doraźna pomoc pielęgniarska
Kuchnia - Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
ul. Zielona 3
20-082 Lublin
tel. 81 532 64 37
bractwo@albert.lublin.pl
żywienie osób wykluczonych kuchnia na ul. Zielonej 3 wydaje gorące posiłki - ponad 250 dziennie

Instytucje publiczne udzielające pomocy

Nazwa instytucji Adres Forma pomocy Telefon
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. pomocy środowiskowej
ul. Marii Koryznowej 2d porada 81 466 53 31
81 466 53 32
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 1 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Lubartowska 6-8 porada, pomoc finansowa 81 466 54 03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 2 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Hutnicza 1A porada, pomoc finansowa 81 466 54 34
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 3 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Mieszka I - 4 porada, pomoc finansowa 81 466 54 80
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 4 Dział Pomocy Środowiskowej
al. Kompozytorów Pol. 8 porada, pomoc finansowa 81 466 55 10
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Filia 5 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Nałkowskich 114 porada, pomoc finansowa 81 466 55 24
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A porada


całodobowy telefon zaufania »
81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
733 588 900
Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a interwencja 81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Północna 3 interwencja 81 535 43 05