Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
piątek, 18 stycznia 2019r.

Pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym w okresie jesienno-zimowym

Apel do mieszkańców Lublina o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w okresie jesienno-zimowym.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka.
Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych
o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy.

Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych. Apelujemy do wszystkich, zarówno mieszkańców jak i różnych służb. Odpowiednio wczesna reakcja na potrzeby drugiego człowieka pozwoli odpowiednim służbom na czas przyjść z pomocą.

Lista placówek zapewniających wsparcie i schronienie osobom bezdomnym na terenie Miasta Lublin

Nazwa placówki i adres Telefon/e-mail Do kogo kierowana usługa* Liczba wolnych miejsc Dodatkowe usługi socjalne
Schronisko dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3
20-301 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
K 7 udzielenie schronienia, pomoc specjalistów, posiłek interwencyjny, środki higieny osobistej, pomoc rzeczowa
Ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet - mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10-30.04
tel. 81 745 09 03
soslublin@wp.pl
K 10 udzielenie schronienia, gorący napój, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży mieszkanek Miasta Lublin
ul. Bronowicka 3A
20-301 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 748 52 10
soslublin@wp.pl
K 2 udzielenie schronienia, pomoc specjalistów, posiłek interwencyjny, środki higieny osobistej, pomoc rzeczowa
Specjalistyczny Ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Chmielewskiego 9
20-620 Lublin
placówka całodobowa
tel. 81 525 42 08 K i M - schronienie, pomoc specjalistów, posiłek interwencyjny, pomoc rzeczowa, stały dozór, odpowiednio zabezpieczone pomieszczenia w celu odseparowania od sprawcy
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 532 75 38
bractwo@albert.lublin.pl
M 6 udzielenie schronienia, 3 posiłki dziennie, pomoc specjalistów, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz aktywizacja zawodowa
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Dolna Panny Marii 32
20-010 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10 - 30.04
tel. 81 532 75 38
bractwo@albert.lublin.pl
M 0 pomoc w formie schronienia, gorący napój, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Abramowicka 2F
20-442 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10-30.04
tel. 81 743 91 11
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 3 pomoc w formie schronienia, gorący napój, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
godz. 18.00-8.00 - 01.10-30.04
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 1 pomoc w formie schronienia, gorący napój, pomoc rzeczowa, zabiegi higieniczne
Całoroczna noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Młyńska 8
20-406 Lublin
18.00-8.00 - placówka całoroczna
tel. 81 534 76 20
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 0 posiłek interwencyjny, usługi higieniczne, wymiana odzieży, pomoc specjalistów
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - mieszkańców Miasta Lublin
ul. Garbarska 17
20-340 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 745 34 70
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 11 udzielenie schronienia, pomoc specjalistów, 3 posiłki dziennie, pomoc rzeczowa
Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn
ul. Młyńska 10
20-406 Lublin
placówka całodobowa, całoroczna
tel. 81 524 40 90
biuro@nadzieja.lublin.pl
M 0 usługi opiekuńcze, 3 posiłki dziennie, pomoc w karmieniu i wykonywaniu czynności higienicznych, wymiana odzieży, pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz pomoc w wykupieniu lekarstw, grupy wsparcia
Ośrodek dla osób bezdomnych
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
okres 01.01-31.03 i 1.11-31.12:
7 dni w tyg. - godz. 9.00-17.00
okres 01.04-31.10:
5 dni w tyg. - godz. 9.00-15.00
tel. 81 532 95 71
lublin@caritas.pl
K i M - zajęcia świtelicowe, spotkania oklolicznościowe, zaplecze higieniczno-pralnicze oraz kuchenne, porady specjalistów
* K - kobiety, M - mężczyźni
data aktualizacji: 18.01.2019r.

Instytucje publiczne świadczące pomoc osobom potrzebującym - starszym, samotnym i bezdomnym

MOPR Lublin
Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Koryznowej 2d forma pomocy:
porada
81 466 53 31
81 466 53 32
MOPR Lublin
Filia 1 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Lubartowska 6-8 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 03
MOPR Lublin
Filia 2 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Hutnicza 1A forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 34
MOPR Lublin
Filia 3 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Mieszka I - 4 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 54 80
MOPR Lublin
Filia 4 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Kompozytorów Pol. 8 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 55 10
MOPR Lublin
Filia 5 Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Nałkowskich 114 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa
81 466 55 24
MOPR Lublin
Dzienny Ośrodek Wsparcia
dla Bezdomnych
ul. Młyńska 18 forma pomocy:
porada, pomoc finansowa,
usługi sanitarno-higieniczne, zaplecze kuchenne
81 466 55 43
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A forma pomocy:
porada

całodobowy telefon zaufania »
81 466 55 45
81 466 55 46
81 466 55 47
81 534 60 60
Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a forma pomocy:
interwencja
81 466 50 20
Policja Miejska w Lublinie ul. Północna 3 forma pomocy:
interwencja
81 535 43 05