Zaproszenie osób z niepełnosprawnością do udziału w szkoleniu
Fundacja Fuga Mundi Agencja Zatrudnienia zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w szkoleniu współfinansowanego ze środków PFRON "Podstawy obsługi komputera przy monitoringu/ochronie"
Grupa samopomocowa dla osób doświadczających przemocy
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Głęboka 11 prowadzone są grupy samopomocowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w ramach których odbywają się m. in. spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspólna organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji, integracja osób z podobnymi problemami.
Bezpłatna psychoterapia grupowa dla osób z syndromem DDA
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides realizuje projekt pn. "Realizacja działań pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików", współfinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r.
X edycja Lubelskich Dni Seniora
Ponad 200 różnego rodzaju wydarzeń czeka na najstarszych mieszkańców podczas tegorocznych Lubelskich Dni Seniora, które odbędą się od 6 do 10 czerwca. Spotkania tematyczne, koncerty, wystawy, spektakle teatralne czy badania profilaktyczne, to tylko część propozycji zawartych w jubileuszowym programie
Lubelskie Dni Promujące Zdrowie
Szeroka oferta badań profilaktycznych i konsultacji medycznych, a także atrakcje dla dzieci i dorosłych to oferta Lubelskich Dni Promujących Zdrowie. Wydarzeniem inaugurującym tegoroczną edycję będzie Rodzinny Festyn Zdrowotny, na który zapraszamy 3 czerwca w godz. 12.00-18.00 na pl. Kaczyńskiego przy Centrum Kultury w Lublinie
Międzynarodowy Dzień Rodzin
W dniu 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 września 1993 roku, rezolucją nr 47/237.
Celem święta jest podnoszenie świadomości społeczeństw i rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
Ogłoszenie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje pracowników na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Pomoc obywatelom Ukrainy
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Допомога громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави
Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної допомоги.
Інформація для біженців з України
Інформація для біженців з України
Pomoc dla obywateli Ukrainy
Wobec dramatycznych wydarzeń w ostatnim czasie na Ukrainie, Miasto Lublin pozostaje solidarne ze swoim sąsiadem i oferuje wsparcie
Aktywny Samorząd 2022
Komunikat
Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu bieżącego roku Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
Szczepionki dostępne dla osób uciekających z Ukrainy
Zachęcamy do szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który nadal zagraża naszemu zdrowiu. Oferta bezpłatnego szczepienia dostępna jest także dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Lublina w związku z wybuchem wojny w ich kraju. Akcja odbędzie się jutro (2 marca) w godzinach od 9.00 do 15.00
Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 21–25 luty 2022r.
W związku z ustanowieniem Dnia Ofiar Przestępstw, który przypada 22 lutego, w dniach 21–27 lutego 2022r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Wszystkie osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz zagrożone zjawiskiem przemocy, mogą w dniach 21 – 25 lutego 2022 r. kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, celem uzyskania profesjonalnego wsparcia.
Zmiany w funkcjonowaniu i godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
W związku z zagrożeniem epidemicznym oraz troską o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Lublina, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie czasowo zmienia organizację pracy, wprowadzając dwuzmianowy system pracy.
Zmiany obowiązują od dnia 31 stycznia 2022 r.
Kolejna szansa na szczepienie
W najbliższą środę, 26 stycznia, po raz kolejny będzie można zaszczepić się przeciw Covid-19. Na wszystkich chętnych oczekiwał będzie szczepieniobus ustawiony na terenie jadłodajni Caritas przy Alei Unii Lubelskiej 15. Akcję zaplanowano w godz. od 9.00 do 15.00.
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21 stycznia, a następnie 22 stycznia obchodzimy kolejno Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dla każdego dziecka dziadkowie to osoby wyjątkowe, cierpliwe, poświęcające swój czas i kochające całym sercem. Towarzyszą swym wnukom dzieląc się z nimi życiowym doświadczeniem i mądrością, stając się przy tym ich nauczycielami życia na drodze ku dorosłości.
Komunikat o doręczaniu korespondencji z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą operatora pocztowego na Speedmail sp. z o.o., zmienił się punkt odbioru awizowanej korespondencji, wysyłanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Tłumacz języka migowego on-line dostępny w MOPR w Lublinie
MOPR w Lublinie, z myślą o osobach mających problemy ze słuchem, wprowadził możliwość korzystania z usługi tłumacza języka migowego. W załatwieniu spraw pomagają dostępni on-line certyfikowani tłumacze polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo-migowego (SJM).
Informacja o dodatku osłonowym
Informacja
Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące dodatku osłonowego prowadzi Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć osobiście do Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Spraw Mieszkaniowych, ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin.
Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet, np. za pomocą platformy ePUAP.
Zmiany w programie 500+ od stycznia 2022 r.
Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 r., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Bieżące świadczenia wychowawcze, przyznane do dnia 31 maja 2022 r., będą nadal wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
"Bezpieczne plecaki" dla uczniów szkół podstawowych
Blisko 700 "Bezpiecznych plecaków" trafiło w okresie przedświątecznym do dzieci z lubelskich szkół podstawowych. Kolorowe upominki zostały przygotowane przy współpracy z Lubelskim Odziałem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR w Lublinie zmienia siedzibę
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przenosi się z dotychczasowej siedziby przy ul. Diamentowej 2 do budynku zlokalizowanego przy ul. Zemborzyckiej 88-92 (siedziby Wydziału Świadczeń Socjalnych MOPR)
Święta pukają do drzwi - paczki świąteczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
Z myślą o najbardziej potrzebujących mieszkańcach naszego miasta, w tym samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, pracownicy Ośrodka wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Lublinie oraz Bractwem Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie przygotowali i dostarczą blisko 500 paczek