Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) - ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992).
Miejskie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Przypadający 3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, to okazja do przybliżenia mieszkańcom problemów z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami, a także przypomnienia o tym, jak ważne jest zapewnienie im dostępności do wszystkich aspektów życia.
W mijającym roku Miasto Lublin podejmowało szereg działań na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, które ułatwiają opiekę, a także stanowią wsparcie w samodzielnym i aktywnym życiu
Komunikat w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w związku z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2021 r., wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022 wyniesie 2119,00 zł.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2119,00 zł nastąpi z urzędu, poprzez zmianę dotychczasowych decyzji administracyjnych, przyznających świadczenie.
Akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich
informacja
Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień. Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze i seniorzy
Kampania "16 Dni Bez Przemocy"
informacja
Instytucje Miasta Lublin po raz kolejny biorą udział w Kampanii "16 Dni Bez Przemocy". W ramach Kampanii przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej, Okręgowej Rady Adwokackiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Prokuratury Okręgowej w Lublinie będą m.in. pełnić dyżury dla wszystkich osób zainteresowanych, zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
21 listopada przypada święto pracowników socjalnych oraz wszystkich pracowników szeroko rozumianego obszaru pomocy społecznej, zaangażowanych we wsparcie osób i rodzin przeżywających trudności życiowe. To dzień przypominający, że wśród nas są osoby słabsze potrzebujące empatii, zrozumienia i pomocy.
"Kompleksowa opieka domowa" - innowacyjny miejski projekt z unijnym dofinansowaniem
Wsparcie w codziennych czynnościach dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów to tylko niektóre z innowacyjnych działań zaplanowanych do realizacji w ramach miejskiego projektu "Kompleksowej opieki domowej". Łączna wartość projektu to blisko 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 5,6 mln zł. W przyszłym roku z przewidzianych w projekcie form pomocy skorzysta 150 niesamodzielnych mieszkańców Lublina.
Rekrutacja do udziału w projekcie "W aktywności siła"
informacja
Rozpoczęła się rekrutacja kolejnych 60 osób do udziału w projekcie w 2022 r. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Praca może być sezonowa - prawa pracownicze nie
W związku z trwającą kampanią informacyjną Rights for all seasons / Prawa przez cały rok Miejski Urząd Pracy w Lublinie przypomina o potrzebie wsparcia sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE i EFTA. Podniesieniu świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych służą m.in. informacje udostępniane w ramach EURES.
Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje o odpowiedzialność, której wyrazem będzie zaszczepienie się przeciw COVID - 19 i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Całość apelu, w którym znajdują się między innymi zalecenia dla rodziców i seniorów znajduje się w załączonym pliku.
Dostępne NGO
Dostępne NGO
Uprzejmie informujemy, że Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w dniu 20 października 2021r., o godz. 13.00, w Hotelu Victora w Lublinie organizuje Kawiarenkę Obywatelską pt. "Dostępne NGO=NGO bez barier"
Bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie
Uprzejmie informujemy, że w sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów
Październik Miesiącem Profilaktyki Raka Piersi - bezpłatne badania mammograficzne w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że LUX MED Diagnostyka organizuje dla mieszkanek Lublina bezpłatne badania mammograficzne. Mobilna pracownia mammograficzna będzie dostępna w dniu 29 października 2021 r., w godzinach od 8.30 do 15.00 na Targowisku pod Zamkiem, Al. Unii Lubelskiej
Kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 18 października 2021r. do 31 października 2021r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
W dniu 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Straszych. Święto to zostało ustanowione w drodze rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 14 grudnia 1990 r.
"WŁĄCZENI - mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności
Uprzejmie informujemy, że Caritas Archidiecezji Lubelskiej wraz z Gminą Jastków rozpoczęły realizację projektu "Włączeni – mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych wspieranych.
Bezpłatne warsztaty dla pracowników oświaty i ochrony zdrowia na temat przemocy w rodzinie
Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym w Lublinie, rozpoczął kampanię informacyjno - szkoleniową skierowaną do pracowników placówek oświatowych i ochrony zdrowia z terenu Miasta Lublin
W ramach kampanii przewidziano cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wdrażania i realizacji procedury "Niebieskie Karty".
Bezpłatna Pomoc Psychologiczna
Informujemy, że Fundacja Praesterno Ośrodek w Lublinie oferuje bezpłatne porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)
Uprzejmie informujemy, że Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (VI)"
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w MUP w Lublinie
Uprzejmie informujemy, że Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (VII)"