Rekrutacja młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2021/2022
Informacja
Uprzejmie informujemy, że Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła proces rekrutacji młodzieży do Ośrodków Szkolenia i Wychowania OHP we Włodawie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu, na rok szkolny 2021/2022.
Czwarta edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Informacja
Uprzejmie infomujemy, że do dnia 16 czerwca bieżącego roku podmioty ekonomii społecznej mogą zgłaszać się do udziału w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Konkurs odbywa się w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Akcja honorowego oddawania krwi przy Programie SOS Wiosek Dziecięcych Lublin
Informacja
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2021 r. na parkingu przy Domach Młodzieży SOS, przy ul. Jutrzenki 1, w Lublinie odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi. Jej organizatorem jest Mundurowy Klub Honorowych Dawców Krwi im. por. J. Klarnera. Krew będzie pobierana w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a rejestracja krwiodawców nastąpi w godzinach 10:00-14:00.
Międzynarodowy Dzień Rodzin
Informacja
W dniu 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 września 1993 roku, rezolucją nr 47/237.
Celem święta jest podnoszenie świadomości społeczeństw i rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.
Zostań wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie od miesiąca października 2020 r. nieprzerwanie realizuje Program "Wspieraj Seniora", w ramach którego dostarczane są zakupy czy gorące posiłki osobom potrzebującym. Dotychczas, przy współpracy wolontariuszy, Ośrodek udzielił wsparcia ponad 150 Seniorom z terenu Miasta Lublin!
Kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
Uprzejmie informujemy, że w terminie od 18 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. odbędzie się kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ.
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, w ramach prowadzonych działań przewiduje udzielanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodżcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach.
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Dzień 29 kwietnia Komisja Europejska ustanowiła Dniem Solidarności Międzypokoleniowej. Głównym celem tej inicjtywy jest promowanie porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami Europy.
Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zachęcać do integracji międzypokoleniowej i sprawić, by Unia Europejska była miejscem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców w starszym wieku.
Paczka dla seniora - wspólna akcja świąteczna PCK, MOPR, PKPS i Straży Miejskiej
Z myślą o samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, którzy obawiają się opuszczać swoje domy z uwagi na trwający stan epidemii, Miejski Ośrodkek Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym oraz Strażą Miejską w Lublinie przygotowali i dostarczyli blisko 300 paczek świątecznych.
Miasto wspiera walkę z depresją
Informacja
Miasto Lublin włącza się w pomoc osobom dotkniętym depresją. W związku z przypadającym jutro (23 lutego) Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, specjaliści Centrum Interwencji Kryzysowej świadczyć będą konsultacje psychologiczne, przeznaczone zarówno dla chorych na tę chorobę, jak i ich bliskich.
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwami
Informacja
Od poniedziałku (22 lutego), kiedy obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw, rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoby będące ofiarami przestępstwa, jakim jest przemoc, mogą w tych dniach skorzystać z różnych form wsparcia świadczonych miedzy innymi przez instytucje Miasta Lublin
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie po raz kolejny włączają się w tą inicjatywę: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Wszystkie osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą w dniach 22–23 lutego kontaktować się telefonicznie z pracownikami Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Zasady dowozu mieszkańców Lublina do punktów szczepień
Informacja
Przypominamy, że mieszkańcy Lublina mający trudność w samodzielnym dotarciu do punków szczepień mogą korzystać z nieodpłatnego transportu oferowanego przez Miasto Lublin.
Pierwsze w Lublinie Forum Seniora
Informacja
Seniorów, którzy z powodu epidemii maja ograniczone możliwości korzystania z oferty kulturalnej, serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym lubelskim Forum Seniora. Jest to wydarzenie odbywające się cyklicznie w całej Polsce. 28 stycznia będą mogli wziąć w nim udział lublinianie. Organizowane jest przez Kurier Lubelski, we współpracy z Miastem Lublin.