Apel w ramach akcji MOPR w Lublinie "Maseczki dla służb"
Maseczki dla służb
Z uwagi na olbrzymi odzew mieszkańców Lublina, chętnych do szycia maseczek ochronnych, zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do wszystkich lokalnych przedsiębiorstw oraz indywidualnych osób mających możliwość wsparcia rzeczowego naszej akcji "Maseczki dla służb". Bardzo potrzebne są takie materiały jak bawełna, flizelina, guma oraz tasiemki.
Liczymy na gorące serca i pomoc w realizacji tak ważnego obecnie zadania
Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie
Komunikat dla osób korzystających z pomocy finansowej MOPR w Lublinie
Z uwagi na stan epidemii występujący na terenie Polski oraz możliwość znacznego ograniczenia funkcjonowania placówek banku zalecamy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zmianę formy wypłaty – na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany)
Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby
Maseczki MOPR wspierają lubelskie służby
W ramach naszej akcji "Maseczki dla służb" uszyliśmy i rozdysponowaliśmy już ponad 2600 maseczek ochronnych.
Otrzymali je m.in.: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Straż Miejska, opiekunki pracujące w PCK, PKPS, Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Stowarzyszeniu Synergia, SPSK Nr 4 w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie, Ratownicy Medyczni.
Takie słowa w tych trudnych czasach to miód na nasze serca
Maseczki dla służb
Dziękujemy Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, że docenił naszą akcję "Maseczki dla służb"
Informacja Wojewody Lubelskiego
Informacja Wojewody Lubelskiego - organiczenia określonego sposobu przemieszczania się, ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów, ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
Akcja "Maseczki dla służb" rozwija się
Dzięki Panu Michałowi Krawczykowi - Posłowi na Sejm RP oraz Radnym Miasta Lublin: Panu Jarosławowi Pakule - Przewodniczącemu RML, Pani Monice Orzechowskiej, Pani Annie Ryfce, Panu Zbigniewowi Jurkowskiemu oraz Panu Marcinowi Bubiczowi będziemy szyć nadal !!!
Tak szyją "Maseczki dla służb" pracownicy MOPR
Dziękujemy naszym Koleżankom i Kolegom zaangażowanym w akcję
Szyjemy "Maseczki dla służb"
Dziękujemy za maseczki Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa z Cluny !!!
Szycie maseczek w akcji MOPR "Maseczki dla służb" już trwa
Dziękujemy Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu), szyjącym "Maseczki dla służb"
"Maseczki dla służb" - Akcja MOPR w Lublinie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, troszcząc się o bezpieczeństwo lubelskich służb walczących z epidemią (pomagających przy tym aktywnie Seniorom z terenu naszego miasta) wyszedł z inicjatywą rozpoczęcia w Lublinie szycia maseczek zabezpieczających dla Pielęgniarek, Ratowników, Straży Miejskiej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Opiekunek, Wolontariuszy oraz innych zawodów będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem i potrzebujących ochrony
Komunikat o zamkniętych placówkach Banku Peako SA
Informacja dla osób korzystających z autowypłat świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie o nieczynnych placówkach Banku Pekao SA
Informacja dla seniorów i osób niepełnosprawnych
Uprzejmie przypominamy, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. 81 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: aszema@mopr.lublin.eu
Komunikat dotyczący autowypłat
Uprzejmie informujemy, że placówki Banku Pekao SA, w których dokonywane są autowypłaty świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie będą czynne w godzinach od 10.00 do 16.00. W placówkach banku zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających jednocześnie w placówce, tak aby możliwe było zachowanie bezpiecznej odległości minimum 1-1,5 metra pomiędzy obsługiwanymi osobami.
Informujemy również że zamknięta został placówka banku zlokalizowana w Centrum Handlowym przy ul. Zana.
Prosimy również, aby przed planowaną wizytą w banku sprawdzić aktualne informację na stronie Banku Pekao SA.
Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie z dn. 16.03.2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poprzez wdrożenie działań zmierzających do zmniejszenia bezpośredniej obsługi klientów
Komunikat dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
W związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego uprzejmie informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. obsługa osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz osób zainteresowanych wsparciem Ośrodka będzie przebiegała telefonicznie lub elektronicznie - z wykorzystaniem telefonów i adresów poczty elektronicznej dostępnych w zakładce adresy i telefony, skrzynki ePUPAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Informuję również, że przed siedzibami poszczególnych komórek organizacyjnych MOPR w Lublinie zostaną wystawione pojemniki na korespondencję (wnioski i podania) od osób zainteresowanych pomocą.

Katarzyna Fus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Instrukcja
Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową
Aktualizacja komunikatu dotyczącego wsparcia osób niesamodzielnych
W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego dokonywania i dostarczania niezbędnych zakupów samotnym osobom niesamodzielnym podkreślamy, że tego rodzaju wsparcie dotyczy osób poddanych kwarantannie domowej. Jedyny kontakt jaki może mieć osoba pomagająca z osobą poddaną kwarantannie - to kontakt telefoniczny, podczas którego ustalane są niezbędne potrzeby. Następnie dokonane zakupy dostarczane są pod drzwi domu, lub mieszkania osoby poddanej kwarantannie - bez kontaktu osobistego, z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.
Komunikat Inspekcji Sanitarnej
Uprzejmie informujemy, że w celu wykonania badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 lub zgłoszenia objawów infekcji lub kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, pracownicy Inspekcji Sanitarnej proszą o kontakt wyłącznie telefoniczny.
Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z innymi służbami miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.
Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 30, 882 431 094, e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.
Pismo Wojewody Lubelskiego
Polecenie Wojewody Lubelskiego dot. czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej w terminie 12 marca 2020r. do 25 marca 2020r.