Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
wtorek, 16 października 2018r.

Działanie środowiskowe

21-24.12.2015

Pracownicy socjalni Filii Nr 4, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 przy ul. Paganiniego 12 zorganizowali działanie pn. "Świąteczne stroiki dla osób starszych i samotnych"

więcej »

Spotkanie opłatkowe

18.12.2015

Na Słomianym Rynku w dzielnicy Kalinowszczyzna odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze wspólnym ubieraniem choinki współogranizowane przez pracowników Sekcji Pracy Socjalnej Nr 16 Filii 1

więcej »

Wieczerza Wigilijna

18.12.2015

Pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Filii Nr 5 dzięki ogromnej życzliwoœci sponsorów oraz zaangażowaniu klientów zorganizowali Wieczerzę Wigilijną dla podopiecznych Ośrodka

więcej »

Ubieranie choinki osiedlowej

17.12.2015

Na osiedlu im. Adama Mickiewicza LSM już po raz czwarty odbędzie się akcja ubierania choinki osiedlowej. Współorganizatorem wydarzenia jest Filia nr 3 MOPR

więcej »

Zabawa Mikołajkowa

09.12.2015

Pracownicy Filii Nr 3, Sekcji Pracy Socjalnej Nr 6 przy ul. Jutrzenki 6 zorganizowali "Zabawę Mikołajkową" w Sali Zabaw FIKU MIKU

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

grudzień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

Dnia Otwarte

30.11-02.12.2015

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza wszystkie osoby w wieku emerytalnym z miasta Lublin na Dni Otwarte

więcej »

Dzień Pracownika Socjalnego

17.11.2015

Na Zamku Lubelskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego połączone z jubileuszem 25-lecia lubelskiej pomocy społecznej

więcej »

Nabór wniosków

10.11.2015

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Koncert Pieśni Patriotycznych

06.11.2015r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznych

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

grudzień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu grudniu

więcej »

"Razem przeciw uzależnieniom"

29.10.2015r.

Filia Nr 2 MOPR zaprasza na otwarte spotkanie w ramach Kampanii informacyjnej "Razem przeciw uzależnieniom"

więcej »

Projekty socjalne

28.10.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 4 Filii Nr 1 MOPR zrealizowali projekty socjalne pt. "Bezpieczny uczeń" oraz "Z kulturą na TY"

więcej »

Działanie środowiskowe dla seniorów

20.10.2015r.

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej nr 11 Filii Nr 2 we współpracy z Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Maszynowej 2 organizują działanie środowiskowe skierowane do seniorów pod nazwą "Zdrowo żyć-zdrowym być"

więcej »

Obchody Dnia Seniora

16.10.2015r.

Filia Nr 3 MOPR i Współorganizatorzy zapraszają na tegoroczne obchody Dnia Seniora, które odbędą się w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a

więcej »

Dni Seniora na Czechowie

09.10.2015r.

Filia Nr 4 MOPR oraz Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej "Czechów" zapraszają na uroczyste obchody Dnia Seniora na Czechowie pod nazwą "Barwy jesieni"

więcej »

Spotkanie integracyjne na Felinie

30.09.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zapraszają na spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin korzystających ze wsparcia MOPR

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

październik 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu październiku

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

modyfikacja treści

Oddział Lubelski PFRON uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza PFRON podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

zmiany w module II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku.

więcej »

Program "Aktywny Samorząd" 2015

Komunikat w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2015r., którego realizatorem w imieniu Gminy Lublin jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

więcej »

Piknik Plenerowy "Ukłon dla jesieni"

18.09.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 Filii Nr 2 MOPR oraz współorganizatorzy zapraszają seniorów zamieszkujących Koœminek oraz dzielnice sąsiednie na Piknik Plenerowy "Ukłon dla jesieni"

więcej »

Festyn w Parku Ludowym

30.08.2015r.

Filia Nr 1 MOPR składa serdeczne podziękowania Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Lubelskiego Oddziału Regionalnego przy ul. Narutowicza 54 oraz sponsorom Festynu "Bezpieczny powrót do szkoły"

więcej »

Projekt "Bajkowe wakacje"

13.08.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 11 Filii Nr 2 MOPR przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego Filia Nr 3, zrealizowała projekt pn. "Bajkowe wakacje"

więcej »

Wynik naboru na stanowisko

23.07.2015r.

Wynik naboru na stanowisko młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat)

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

sierpień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu sierpniu

więcej »

Asystent osoby niepełnosprawnej
w 2015r.

Od 1 kwietnia 2015r. rozpoczęła się realizacja zadania zleconego w ramach "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015" "Świadczenie usług asystenta
osoby niepełnosprawnej"

więcej »

Zaproszenie do Projektu

Fundacja Fuga Mundi zaprasza niepełnosprawne osoby z terenu Miasta Lublin do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem OPS i PUP w realizacji kontraktów socjalnych"

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

lipiec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lipcu

więcej »

IX Festyn Rodzinny "Razem do lata"

26.06.2015r.

Centrum Aktywności Środowiskowej wraz z Sekcją Pracy Socjalnej Nr 23G i Dzielnicowym Domem Kultury "Bronowice"w Lublinie oraz Partnerzy zapraszają na IX Festyn Rodzinny "Razem do lata"

więcej »

Festyn Kalinowszczyzna

20.06.2015r.

Filia nr 1 MOPR wraz współorganizatorami zorganizowała festyn "Zdrowe pokolenia bez nałogów w ramach Igrzysk Kalinowszczyzny", który odbył się na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 23

więcej »

Spotkania warszatatowe

18.06.2015r.

Bank Żywności w Lublinie zaprasza na pierwsze, inauguracyjne spotkania warszatatowe dotyczące edukacji kulinarnej i ekonomicznej

więcej »

"Pierwsza pomoc przedmedyczna"

16.06.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 22 Filii Nr 4 MOPR zorganizowali w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 45 przy ul. Radzyńskiej 5 spotkanie dla uczniów klas: 0 i I pn. "Pierwsza pomoc przedmedyczna"

więcej »

Festyn Osiedlowy na Wrotkowie

13.06.2015r.

Filia Nr 5 zaprasza mieszkańców Osiedla im. Z. i W. Nałkowskich oraz sąsiadujących dzielnic do udziału w Festynie Osiedlowym na Wrotkowie, który odbędzie się na boisku szkolnym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Nałkowskich 110

więcej »

Projekt pn. "Być na prostej"

Filia Nr 2 przy współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy 3-18 realizuje projekt pn. "Być na prostej". Jest to cykliczne działanie o charakterze środowiskowym, skierowane do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

więcej »

Spotkanie edukacyjno-integracyjne

11.06.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 z siedzibą Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zapraszają na spotkanie edukacyjno-integracyjne dla społeczności seniorów z osiedla Felin

więcej »

Dzień sąsiada

11.06.2015r.

Filia Nr 3 MOPR zaprasza na Dzień sąsiada, który odbędzie się na osiedlu im. A. Mickiewicza na boisku asfaltowym przy ul. Wallenroda

więcej »

Dzień sąsiada

10.06.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 20 Filii Nr 5 zapasza mieszkańców Dzielnicy Zemborzyce i pozostałych dzielnic miasta Lublin na "Dzień sąsiada" organizowany na skwerze przy Tawernie La Traviata przy ul. Krężnickiej 6

więcej »

Zaproszenie na Festyn Rodzinny

09.06.2015r.

Filia Nr 2, Sekcja Pracy Socjalnej Nr 7 zaprasza mieszkańców Dzielnicy Kośminek oraz dzielnic sąsiednich na X Jubileuszowy Festyn Rodzinny "Mama, Tata i ja", który odbędzie się na skwerze przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26

więcej »

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

02.06.2015r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zaprasza na Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się w Domu Młodzieży SOS przy ul. Jutrzenki 1

więcej »

Spotkanie z okazji Dnia Dziecka

01.06.2015

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 23 przy ul. Wł. Jagiełły 16 Filii Nr 2 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

czerwiec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu czerwcu

więcej »

Festyn

31.05.2015

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 19 Filii Nr 4 we współpracy z Parafią Księży Sercanów p.w. Dobrego Pasterza zorganizowali festyn z okazji Dnia Dziecka p.n. "XII Dzień Radości"

więcej »

Festyn

30.05.2015

Na placu manewrowym WORD przy ul. Hutniczej 3 odbył się festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączony z Dniem Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

więcej »

Festyn

30.05.2015

Na placu przy Szkole Podstawowej Nr 52 odbyła się XII edycja festynu "Rodzina - Felina" pod hasłem "Bawmy się razem"

więcej »

Festyn

30.05.2015

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 wraz z partnerami zorganizowali Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka

więcej »

Spotkanie międzypokoleniowe

27.05.2015

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 18 Filii Nr 4 zorganizowali spotkanie międzypokoleniowe z okazji Dnia Matki i Ojca pn. "W rodzinie siła"

więcej »

"Kawiarenka z okazji Dnia Matki"

26.05.2015

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej Nr 17 we współpracy ze Świetlicą dla dzieci i młodzieży Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oraz Akademią Aktywnego Seniora zorganizowali spotkanie pn.: "Kawiarenka z okazji Dnia Matki"

więcej »

Nabór wniosków

18.05.2015

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

więcej »

Bezpłatne porady ekspertów

Miejski Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych mieszkańców Lublina do korzystania z bezpłatnych porad ekspertów z zakresu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, prawa pracy i dostępnych ofert wsparcia

więcej »

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

Lubelski Ośrodek Samopomocy serdecznie zaprasza na bezpłatne porady prawne i obywatelskie organizowane w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

więcej »

Konkurs "Kreator miejsc pracy"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014r.

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

maj 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu maju

więcej »

Podziękowania

Serdecznie podziękowaniania dla Pana Prezesa Fabryki Cukierków "Pszczółka" za przekazanie słodkich upominków dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem" oraz "Rodzina to my"

więcej »

Podziękowania

Serdecznie podziękowaniania dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej za przekazanie słodkich upominków dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem" oraz "Rodzina to my"

więcej »

II edycja zajęć sportowo-rekreacyjnych

22.04.2015r.

Filia Nr 3 MOPR wraz z współorganizatorami zaprasza na bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu przy siłowni "pod chmurką" na osiedlu im. Adama Mickiewicza

więcej »

Spotkanie dla seniorów

22.04.2015r.

Sekcja Pracy Socjalnej Nr 12 Filii Nr 2 przy współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy 3-18 oraz słuchaczami Kolegium Pracowników Służb Społecznych zorganizowali spotkanie dla seniorów pn. "Kultura i tradycje Lubelszczyzny"

więcej »

Spotkanie koła chorych na Hashimoto

21.04.2015r.

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto zaprasza na spotkanie poświęcone chorobom tarczycy, które odbędzie się w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23

więcej »

Spotkanie edukacyjne

16.04.2015r.

W Domu Nadziei Caritas przy al. Unii Lubelskiej 15 odbyło się spotkanie edukacyjne pt: "Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej" w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Profesjonalny asystent osoby niepełnosprawnej".

więcej »

Spotkanie Wielkanocne

14.04.2015r.

W Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Antoniny Grygowej 4B odbyło się Spotkanie Wielkanocne z udziałem Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Biskupa Artura Mizińskiego

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

kwiecień 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu kwietniu

więcej »

Śniadanie wielkanocne

31.03.2015r.

Pracownicy Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Bezdomnych Filii Nr 5 zorganizowali śniadanie wielkanocne dla podopiecznych Ośrodka

więcej »

Wernisaż prac

23-25.03.2015r.

W Trybunale Koronnym odbył się wernisaż prac wykonanych własnoręcznie przez uczestników Programu Aktywności Lokalnej "Potrzebni sobie nawzajem"

więcej »

Spotkanie integracyjne seniorów

20.03.2015r.

W siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia - Centrum Usług Socjalnych w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów działających w kółku teatralnym

więcej »

Spotkanie pt. "Łączymy pokolenia"

20.03.2015r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy "Kalina" odbyło się spotkanie integracyjne pt. "Łączymy pokolenia", które stanowiło działanie o charakterze środ. realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej "Rodzina to my"

więcej »

Wyniki naborów

16.03.2015r.

Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

marzec 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu marcu

więcej »

Konkurs "Seniorzy w akcji"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie "Seniorzy w akcji" Inkubator + dotacje

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

luty 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu lutym

więcej »

Działanie środowiskowe

27.02.2015r.

Pracownicy socjalni Sekcji Pracy Socjalnej Nr 5 przy ul. Piekarskej 27 Filia Nr 5 MOPR zrealizowali działanie środowiskowe pt. "Miłość w Złotej Jesieni", skierowane do osób pozostających w związkach małżeńskich lub partnerskich

więcej »

Spotkanie z okazji tłustego czwartku

12.02.2015r.

W siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo odbyło się "Spotkanie z okazji tłustego czwartku", zorganizowane przez pracowników socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej Nr 23 Filii Nr 2

więcej »

Ferie zimowe

2-13.02.2015r.

W okresie ferii zimowych w Centrum Aktywności Środowiskowej realizowana była oferta wypoczynku zimowego skierowana do wszystkich uczestników placówki

więcej »

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

styczeń 2015r.

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów zaprasza na cykl spotkań otwartych w miesiącu styczniu

więcej »

Informacja

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

więcej »

Informacja o konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie: "Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami" kierowanym do samorządów, jednostek publicznych i przedsiębiorców

więcej »

Informacja o projekcie

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza do udziału w projekcie "Czas na staż!" skierowany do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych i mieszkających na terenie województwa lubelskiego

więcej »