Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
sobota, 25 maja 2019r.

Aktywny Samorząd w 2019

uwaga Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd". W chwili obecnej trwają prace nad wzorami wniosków.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 piętro I pokój 112 od 15 kwietnia do 31 sierpnia 2019r.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Diamentowej 2 piętro I pokój 112 od 4 do 30 marca 2019r.

Treść pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Moduł I - Obszar A

Moduł I - Obszar B

Moduł I - Obszar C

Moduł I - Obszar D

Moduł II