Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Adresy i telefony
adresy i telefony
gdzie się udać
współpraca z mediami
ochrona danych osobowych
Poradnik
terminy autowypłat
pomoc środowiskowa
pomoc specjalistyczna
pomoc osobom niepełnosprawnym
świadczenia rodzinne i opiekuńcze
rodzina 500+
program "Dobry Start"
program "Za życiem"
jednorazowe świadczenie - 4000 zł
fundusz alimentacyjny
dłużnik alimentacyjny
inf. dla osob niesłyszących
wolontariat
prace społecznie użyteczne
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
inne
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekty
Zakończone projekty
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 22 kwietnia 2019r.

Terminy autowypłat 500+, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia dobry start w nowym okresie zasiłkowym 2018/2019.

Informujemy, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 obowiązują nowe terminy autowypłat świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczenia dobry start.

Informacja o terminach autowypłat na nowy okres zasiłkowy zawarta jest w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenia.

Poniżej przedstawiamy harmonogram autowypłat świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego (500+) obowiązujący w okresie od 1 października 2018r. do 30 września 2019r. oraz harmonogram autowypłat świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów obowiązujący w okresie od 1 listopada 2018r. do 31 października 2019r.

Harmonogram autowypłat świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2018/2019

rok miesiąc dni tygodnia dni autowypłaty
2018 październik śr.-pt. 24-26
2018 listopad śr.-czw. 28-29
2018 grudzień wt.-śr. 18-19
2019 styczeń pn.-wt. 28-29
2019 luty pn.-wt. 25-26
2019 marzec wt.-śr. 26-27
2019 kwiecień śr.-czw. 17-18
2019 maj pn.-wt. 27-28
2019 czerwiec wt.-śr. 25-26
2019 lipiec czw.-pt. 25-26
2019 sierpień pn.-wt. 26-27
2019 wrzesień śr.-czw. 25-26

Harmonogram autowypłat zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019

rok miesiąc dni tygodnia dni autowypłaty
2018 listopad śr.-czw. 28-29
2018 grudzień wt.-śr. 18-19
2019 styczeń pn.-wt. 28-29
2019 luty pn.-wt. 25-26
2019 marzec wt.-śr. 26-27
2019 kwiecień śr.-czw. 17-18
2019 maj pn.-wt. 27-28
2019 czerwiec wt.-śr. 25-26
2019 lipiec czw.-pt. 25-26
2019 sierpień pn.-wt. 26-27
2019 wrzesień śr.-czw. 25-26
2019 październik pn.-wt. 28-29

Harmonogram autowypłat świadczenia dobry start

rok miesiąc dni tygodnia dni autowypłaty
2018 listopad śr.-czw. 28-29
2018 grudzień wt.-śr. 18-19
2019 styczeń pn.-wt. 28-29